Beauty Salon
Body &
B & B
Salon
Ga naar de inhoud
Cookie policy

Het gebruik van cookies op deze website:

De website van Body & Beauty Salon maakt gebruik van cookies om de werking ervan te verbeteren en om statistieken in verband met het gebruik ervan (aantal bezoekers, bekeken pagina's, enz.) in te zamelen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website opgeslagen wordt op de pc of het apparaat (smartphone, tablet, enz.) die u gebruikt om die website te raadplegen.
Cookies zijn bedoeld om het gebruik van een website te versnellen en op maat aan te passen naarmate u die site bezoekt en opnieuw bezoekt.
Hiertoe wisselen cookies gegevens uit tussen uw webbrowser (Chrome, Firefox, Microsoft Edge …) en de server waarop de website draait.

Welke cookies gebruikt Body & Beauty Salon op deze website?

Noodzakelijke, functionele en statistische cookies:
- noodzakelijke cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.
- functionele cookies zijn cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker.
- statistische cookies:de website maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om het aantal bezoekers aan de website en hun gedrag te analyseren; deze cookies leveren informatie op over onder meer het aantal bezoekers, waar die zich bevinden, wat hun traject is doorheen de website (hoe en via welke pagina zij in de site gekomen zijn, welke pagina’s zij verder geraadpleegd hebben en via welke pagina zij de site weer verlaten hebben), het ogenblik van het bezoek, enz; deze cookies zijn anoniem en de levensduur ervan kan tot 2 jaar oplopen.

Hoe cookies controleren?

U hebt de mogelijkheid om cookies naar eigen goeddunken te controleren en/of te wissen via de instellingen van uw browser.
Zo kunt u alle op uw pc opgeslagen cookies wissen en kunt u de meeste browsers ook zo instellen dat zij cookies tegenhouden.
In dat geval is het echter mogelijk dat u bepaalde voorkeuren bij elk bezoek aan dezelfde website opnieuw moet invoeren en dat bepaalde diensten en functionaliteiten niet werken.
Terug naar de inhoud